I-MICE Derneği Kongre Turizmi için Türk – Yunan İşbirliği Kuruyor