Reservation Agent

Reservation Agent

Reservation Agent arayışımız devam etmektedir. Çevrenizde bildiğiniz,tanıdığınız , geçmişte belirtilen posizyonda görev almış veya hala alan kişilerden ilgilenen var ise , rabia.ates@theelysiumistanbul.com ‘a CV lerini paylaşmalarını rica ederim.